Eksplotavimo taisyklės

PVC GAMINIŲ EKSPLOATAVIMAS IR PRIEŽIŪRA
Norint garantuoti daugiametį plastikinių gaminių tarnavimą ir jų pirminį funkcionalumą reikalinga reguliari langų priežiūra ir profilaktiniai darbai.
Šeimininkui langų priežiūra turėtų apsiriboti jų valymu, apkaustų sutepimu ir gaminio rankenėlės atsileidusių varžtų paveržimu.
Visais kitais atvejais pastebėjus, kad gaminys pažeistas mechaniškai, kai stringa nusėdusi varčia ir reikalingas apkaustų reguliavimas patariame kreiptis į firmą kuri montavo gaminius. Nes langų reguliavimui būtina turėti specialių įrankių ir žinių.
Dėmesio!
Langų pardavėjai įsipareigoja garantiniu periodu atlikti visus gaminių reguliavimo ir derinimo darbus.Naudokitės specialistų paslaugomis ne tik garantiniu, bet ir po garantiniu periodu.
Lango darinėjimo būdai. Apkaustų darbas.
PVC gaminių rėmo ir varčios sujungimas ir varstymo padėtys priklauso nuo apkaustymo. Pasirinkus gaminį su atidaroma ir atverčiama varčios padėtimis su papildomai sumontuota mikroventiliacija varčios darinėjimas atliekamas rankena. Rankeną galima sukinėti esant tik uždarytam langui, nes tuo metu yra keičiama apkaustų padėtis ir atitinkamai keičiasi rėmo bei varčios sujungimas tarpusavyje.
Draudžiama
Atidarius varčią sukinėti rankeną, nes vėliau norint uždaryti langą ir neatstačius rankenos į pradinę padėtį gali nesutapti rėmo ir varčios apkaustų detalės. Atidarinėti ir uždarinėti langus naudojant mechanines preimones.
Galimi sekantys varstymo būdai, kai rankenos padėtys yra sekančios:
PVC gaminių priežiūra ir valymas.
Platikiniai langų profiliai valomi valymo priemonėmis tensidų pagrindu. Esant dideliems užteršimams juos galima naudoti grynus.
Valymo priemonėmis: Ajax, Calgonit, Dor, Meiter Proper, Persil, Plexipol, amoniako spiritu, muiluotu vandeniu, vadeniu su soda ir t.t..
Profiliai valomi sausa minkšta servetėle. Didesni nešvarumai pašalinami lengvai trinant.
Medžio imitacija laminuoti profiliai negali būti valomis šiomis priemonėmis: alkoholiu, lakų skiedikliais ir organiniais tirpikliais – acetonas, etilo acetatas, benzolas, chloro angliavandeniliai, ksilolas, metanolis, spiritas, fenoliai ir kt.
Šių priemonių negali būti ir stiklo valikliuose.

  1. Rankena nulenkta į apačią: lango varčia uždaryta sandariai, mikroventiliacija atjungta;
  2. Rankena pasukta horizontaliai: lango varčia atsidaro pilnai. Padėtis skirta gaminiui aptarnauti. Atidarius varčią patogus gaminio aptarnavimas iš lauko pusės. Taip vėdintis nerekomenduojama – varčia nefiksuota.Skersvėjo pavojus;
  3. Rankena pasukta į viršų 45 laipsnių kampu: lango varčios apačia užfiksuota, lango varčia viršuje atversta, plyšys 10-15 mm. Mikroventiliacija įjungta;
  4. Rankena pasukta į viršų vertikaliai : lango varčios apačia užfiksuota, o varčios viršus atverstas, plyšys 100 mm. Vėdinimosi padėtis.

 

Plastikinių langų technnė profilaktika

Rekomenduojame vieną kartą į metus atlikti šiuos profilaktinius darbus:

  1. Patikrinti atidarymą ir uždarymą, visasa judančias apkaustų dalis sutepti mašinine alyva arba specialiomis plastiko valymo priemonėmis.
  2. Sutepti varstomų dalių tarpines gumos minkštinimo priemonėmis.
  3. Patikrinti vandens nubėgimo sistemą ir išvalyti užterštas drenažo angas.
  4. Patikrinti apkaustų tvirtinimo varžtus.

The center has received praise from michael slutsky, executive director of https://justbuyessay.com/ the autism spectrum disorder foundation